INTRASTAT
Naszym klientom na terenie całego kraju jak i również tym którzy posiadają siedzibę firmy w Niemczech możemy zaoferować deklaracje INTRASTAT

Odprawy celne
Jesteśmy gotowi reprezentować każdą unijną firmę, niezależnie od miejsca prowadzonej działalności. Wiemy, że każdy Klient potrzebuje szybkiej i fachowej obsługi

INTRASTAT

Deklaracje INTRASTAT służą ewidencjonowaniu obrotów handlowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej do ich sporządzania zobowiązane są  te podmioty (prowadzące wymianę handlową z krajami Unii Europejskiej i są podatnikami VAT), które przekroczyły tzw. próg podstawowy.
 
Naszym klientom na terenie całego kraju jak i również tym którzy posiadają siedzibę firmy w Niemczech możemy zaoferować:


- sporządzanie deklaracji INTRASTAT przywóz – wywóz
- elektroniczne dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT do właściwej Izby Celnej oraz ich archiwizacja
- ewidencjonowanie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) w systemie INTRASTAT
- ewidencjonowanie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (WNT) w systemie INTRASTAT
- opracowywanie danych na podstawie dostarczonych dokumentów handlowych
- sporządzanie faktur wewnętrznych VAT – UE
- opracowywanie miesięcznego zestawienia VAT – UE
- opracowywanie kwartalnej informacji podsumowującej VAT – UE
- przygotowanie innych niezbędnych dokumentów
- reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed właściwą Izbą Celną

Naszym celem jest kompleksowe reprezentowanie interesów klienta przed organami celnymi oraz indywidualne podejście do każdego klienta co pozwala nam na skrócenie czasu odprawy i ograniczenie kosztów do minimum.