INTRASTAT

Deklaracje INTRASTAT służą ewidencjonowaniu obrotów handlowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej do ich sporządzania zobowiązane są  te podmioty (prowadzące wymianę handlową z krajami Unii Europejskiej i są podatnikami VAT), które przekroczyły tzw. próg podstawowy.


 
Naszym klientom na terenie całego kraju jak i również tym którzy posiadają siedzibę firmy w Niemczech możemy zaoferować:

– sporządzanie deklaracji INTRASTAT przywóz – wywóz
– elektroniczne dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT do właściwej Izby Celnej oraz ich archiwizacja
– ewidencjonowanie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) w systemie INTRASTAT
– ewidencjonowanie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (WNT) w systemie INTRASTAT
– opracowywanie danych na podstawie dostarczonych dokumentów handlowych
– sporządzanie faktur wewnętrznych VAT – UE
– opracowywanie miesięcznego zestawienia VAT – UE
– opracowywanie kwartalnej informacji podsumowującej VAT – UE
– przygotowanie innych niezbędnych dokumentów
– reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed właściwą Izbą Celną