Odprawy celne

Jesteśmy gotowi reprezentować każdą unijną firmę, niezależnie od miejsca prowadzonej działalności. Wiemy, że każdy Klient potrzebuje szybkiej i fachowej obsługi, dlatego też każdy przedsiębiorca jest traktowany priorytetowo korzystając z naszej oferty która obejmuje:


1) odprawy celne:

  • kompleksowej obsługi odpraw celnych (eksport, import)

         – Odprawy celne w imporcie
         – Odprawy celne w Eksporcie w systemie ECS
         – Odprawy celne tranzytowe NCTS

  • wypełnianie świadectw pochodzenia i świadectw EUR.1
  • wypełnianie dokumentów DWC, CMR, karnet TIR i innych
  • dokonywanie odpraw celnych dla osób fizycznych z zakresu mienia przesiedlenia
  • sporządzanie dokumentacji celnej dla osób fizycznych sprowadzających towary (samochody, quady, itp.) z państw poza Unii Europejskiej
  • sporządzanie dokumentacji celnej dla osób fizycznych w obrocie pocztowym
  • doradztwo, wnioski, odwołania dotyczące spraw celnych