Procedury uproszczone

Od 8 lat posiadamy pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych, które dają wiele

przywilejów naszym klientom:

Eksport:

– możliwość dokonywania odpraw celnych poza godzinami pracy urzędu celnego

(24h/dobę), mamy do dyspozycji plombownicę,

– gwarantowany czas zwolnienia towarów do procedury wywozu to 30 minut.

Import:

– możliwość bezgotówkowego rozliczania podatku VAT, korzystając z art. 33a

ustawy o VAT. Rozliczenie podatku w deklaracji VAT,

– możliwość dokonania odpraw celnych poza godzinami pracy urzędu celnego,

– gwarantowany czas na zwolnienie towarów do procedury to 30 minut.